Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Časopis Lekárnik

časopis "Lekárnik"

V aktuálnom čísle časopisu “Lekárnik” si môžete prečítať zaujímavý článok od farmaceutiek Nemocničnej lekárne NÚSCH, a.s.

Zinok a selén v čase pandémie COVID-19

Vydavateľom časopisu “Lekárnik” je spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok