Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Ambulancia klinickej psychológie

Popis činnosti

Ambulancia vykonáva psychodiagnostiku, psychoterapiu a poradenskú činnosť u hospitalizovaných pacientov. Zabezpečuje ambulantnú psychologickú starostlivosť o pacientov po ukončení hospitalizácie v NÚSCH, a.s. Realizuje orientačnú psychodiagnostiku u vybraných profesných skupín pri nástupe do zamestnania na NÚSCH, a.s. a poskytuje psychologickú intervenciu podľa potreby pre zamestancov.

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 569

tel.: + 421 2 59 320 237

Ordinačné hodiny

utorok 12,00 16,00 PhDr. Selko Dušan, PhD., MPH
štvrtok a piatok 9,00 11,00 PhDr. Petrulová Anna
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok