Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Všeobecné informácie

Na elektívne ambulantné vyšetrenie v NÚSCH, a.s., je potrebné, aby pacienta objednal jeho odborný lekár (internista, kardiológ, angiológ, resp. iný špecialista) alebo nemocničný lekár v prípade hospitalizovaných pacientov (podrobný postup je uvedený na úvodnej stránke webu).

Informácie poskytujeme v jednotlivých ambulanciách v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 13.30 do 14.30 hod.

Všeobecné informácie týkajúce sa objednania pacientov (napr. v akom štádiu riešenia je odoslaná požiadavka na vyšetrenie) poskytujeme na tel.č. 02 /59 320 250 v popoludňajších hodinách.

Ďakujeme, že rešpektujete uvedené postupy a informácie. 

 

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok