Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Ambulantné oddelenie

Ivana Šoóšová

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC, primárka Ambulantného oddelenia
PhDr. Mária Rajčoková, vedúca sestra Ambulantného oddelenia

Cieľom činnosti Ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s., je poskytovanie kvalitnej odbornej zdravotnej starostlivosti a konziliárnych služieb na ambulantnej úrovni, ktorých rozsah je určovaný významnosťou postihnutia  kardiovaskulárneho  systému  jednotlivých pacientov, ako aj požiadavkami odosielajúcich lekárov - špecialistov, predovšetkým kardiológov, internistov, angiológov, chirurgov, neurológov a ďalších.

Ambulantné oddelenie kooperuje so všetkými ostatnými oddeleniami a klinikami NÚSCH, a. s., čo je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia komplexného riešenia celého spektra ochorení srdca a ciev. Cez Ambulantné oddelenie sa realizujú príjmy pacientov objednaných na elektívne hospitalizácie ako aj neurgentné  preklady z iných zdravotníckych zariadení na lôžkové oddelenia NÚSCH, a.s.

Ambulantné oddelenie NÚSCH, a. s., tvorí 23 ambulancií, v ktorých pracujú  kmeňoví lekári  AO a tiež lekári, ktorí kmeňovo patria pod iné oddelenia NÚSCH, a.s. a majú úväzok pre vykonávanie ambulantnej práce.

Okrem práce v ambulanciách participujú kmeňoví lekári Ambulantného oddelenia na neinvazívnych vyšetreniach (echokardiografia, ultrazvuk ciev, ergometria, hodnotenie TK a EKG Holterov), predovšetkým ambulantných, ale aj lôžkových pacientov.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok