Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Anestéziologická ambulancia

Popis činnosti

V anestéziologickej ambulancii sa realizujú predanestetické vyšetrenia, získavanie informovaného súhlasu a poučenie pacienta pred podaním akéhokoľvek typu anestézie alebo analgosedácie a predoperačná príprava pacientov indikovaných na operačný, liečebný alebo diagnostický výkon, pri ktorom sa vyžaduje periprocedurálna anesteziologická starostlivosť. Ambulancia zároveň zabezpečuje konziliárne služby v súvislosti s anestéziologickou alebo intenzívnou starostlivosťou.

Sestra

Milan Varga

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 259

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 11,30 14,00

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok