Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Angiochirurgické ambulancie

Angiochirurgická ambulancia 1

Popis činnosti

Angiochirurgické ambulancie poskytujú špecializovanú starostlivosť o pacientov s cievnymi ochoreniami. Úzko spolupracujú s angiológmi, intervenčnými rádiológmi, ale aj s diabetológmi, neurológmi, či inými špecialistami pri liečbe pacientov s postihnutím cievneho riečiska. Zameriava sa predovšetkým na posúdenie vhodnosti a možnosti operačnej alebo endovaskulárnej liečby cievnych ochorení. Sleduje pacientov po angiochirurgických operačných výkonoch, po intervenciách v oblasti cievneho systému.

Sestra

Anna Miklošová

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 252

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Angiochirurgická ambulancia 2

Popis činnosti

Angiochirurgické ambulancie poskytujú špecializovanú starostlivosť o pacientov s cievnymi ochoreniami. Úzko spolupracujú s angiológmi, intervenčnými rádiológmi, ale aj s diabetológmi, neurológmi, či inými špecialistami pri liečbe pacientov s postihnutím cievneho riečiska. Zameriava sa predovšetkým na posúdenie vhodnosti a možnosti operačnej alebo endovaskulárnej liečby cievnych ochorení. Sleduje pacientov po angiochirurgických operačných výkonoch, po intervenciách v oblasti cievneho systému.

Sestra

Mgr.Kristína Haláková

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 415

Ordinačné hodiny

Pondelok 7,00 15,30  
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok