Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Angiologické ambulancie

Angiologická ambulancia 1

Popis činnosti

Angiologická ambulancia č.1 vykonáva komplexnú neinvazívnu diagnostiku ochorení periférnych ciev (doppler, duplexná USG) + indikuje DSA a CT angio-vyšetrenia. Odporúča liečbu ochorení arteriálneho a venózneho systému. Indikuje intervenčné a chirurgické výkony v spolupráci s rádiológmi a angiochirurgami.

Sestra

Rita Tokovics

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 244

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Angiologická ambulancia 2

Popis činnosti

Hlavnou náplňou Angiologickej ambulancie č.2 je komplexná neinvazívna diagnostika cievnych ochorení s cieľom indikácie pacientov na endovaskulárnu liečbu. Cestou ambulantných konzílií poskytuje svoje služby pre zdravotnícke zariadenia v rámci celej SR. V kooperácii s Oddelením kardiológie a angiológie indikuje a plánuje hospitalizácie pacientov s potrebou invazívnej diagnostiky a intervenčnej liečby vakulárnych ochorení.

Sestra

Drahoslava Dergnovichová

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 276

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok