Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Arytmologické ambulancie

Arytmologická ambulancia 1

Popis činnosti

Arytmologické ambulancie indikujú implantáciu trvalého kardiostimulátora a jeho typu používajúc neinvazívnu arytmologickú diagnostiku. Zaisťujú follov up pacientov s implantovaným kardiostimulátorom a defibrilátorom, riešia ich poruchy. Vykonávajú farmakologické kardioverzie u pacientov s tachyarytmiami a inými poruchami rytmu. Indikujú elektrofyziologické vyšetrenie, resynchronizačnú liečbu, katétrovú liečbu porúch rytmu.

Sestra

Mária Vojteková

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 255
email: ambulanciaA1@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Arytmologická ambulancia 2

Popis činnosti

Arytmologické ambulancie indikujú implantáciu trvalého kardiostimulátora a jeho typu používajúc neinvazívnu arytmologickú diagnostiku. Zaisťujú follov up pacientov s implantovaným kardiostimulátorom a defibrilátorom, riešia ich poruchy. Vykonávajú farmakologické kardioverzie u pacientov s tachyarytmiami a inými poruchami rytmu. Indikujú elektrofyziologické vyšetrenie, resynchronizačnú liečbu, katétrovú liečbu porúch rytmu.

Sestra

Bc. Soňa Pápayová

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 254
email: ambulanciaA2@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Arytmologická ambulancia 3

Popis činnosti

Arytmologické ambulancie indikujú implantáciu trvalého kardiostimulátora a jeho typu používajúc neinvazívnu arytmologickú diagnostiku. Zaisťujú follov up pacientov s implantovaným kardiostimulátorom a defibrilátorom, riešia ich poruchy. Vykonávajú farmakologické kardioverzie u pacientov s tachyarytmiami a inými poruchami rytmu. Indikujú elektrofyziologické vyšetrenie, resynchronizačnú liečbu, katétrovú liečbu porúch rytmu.

Sestra

Martina Bielčiková

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 354
email: ambulanciaA3@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok