Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Dotazník spokojnosti hospitalizovaných pacientov

Vážená pacientka, vážený pacient,

v snahe skvalitniť liečebno-preventívnu starostlivosť, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka. Zaujímajú nás Vaše zážitky, názory, postrehy, postoje a hodnotenia svojho pobytu u nás. Dotazník je anonymný, údaje sú dôverné, budú použité na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti a za účelom odstránenia  existujúcich  nedostatkov. Vyplňte ho, prosím, až pred odchodom z NÚSCH, a.s.

Ďakujeme za spoluprácu

Vedenie NÚSCH, a.s.

1 2 3 4 5
1. Boli ste dostatočne informovaný o režime dňa na oddelení a právach pacienta?
2. Boli ste spokojný s dodržiavaním práv pacienta?
3. Boli ste spokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
4. Boli ste spokojný so starostlivosťou a komunikáciou zo strany lekára?
5. Boli ste spokojný so starostlivosťou a komunikáciou zo strany sestry?
6. Boli ste spokojný s informovanosťou o poskytnutej liečbe?
7. Boli ste spokojný s kvalitou upratovania a hygieny počas Vášho pobytu?
8. Boli ste spokojný s vybavením izieb na oddelení?
9. Boli ste spokojný so stravou? (pestrosť, množstvo, kvalita)
10. Boli ste spokojný s rozsahom a kvalitou doplnkových stravovacích služieb (bufet)?
​Vyberte z ponúkaných možností, alebo uveďte inú, napr. sanitár a pod.

V prípade vážnych porušení Vašich práv, režimu oddelenia alebo iných závažných prevádzkových dôvodov, ktorých ste boli svedkom, môžete sa obrátiť na referenta sťažností a kontroly  (02/ 59 320 548).

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok