Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Etická komisia

Zloženie Etickej komisie NÚSCH, a.s., pre funkčné obdobie
2023 až 2026

Predsedníčka: PharmDr. Slávka Porubcová
(tel.: 02/59 320 574, email: slavka.porubcova@nusch.sk)               

Podpredseda: MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.
(lubomir.flak@nusch.sk)                                  

Tajomníčka: Mgr. Marta Hartonová
(tel.: 02/59 320 566, email: marta.hartonova@nusch.sk)                                                              

Členovia:

 • doc. MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
 • MUDr. Marcela Danková, PhD.
 • doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.     
 • MUDr. Marián Piš
 • MUDr. Jozef Salmáš     
 • Mgr. Jana Sedliaková, PhD.
 • PharmDr. Kristína Szmicseková, PhD.
 • MUDr. Dominika Šimková
 • Mgr. Igor Šváby
 • Ing. Zuzana Totkovičová
 • MUDr. Katarína Vavrovičová


Termíny zasadnutí Etickej komisie NÚSCH, a.s., v roku 2024:

 • 16.01.2024
 • 12.03.2024
 • 14.05.2024
 • 16.07.2024
 • 17.09.2024
 • 12.11.2024

Uzávierka príjmu dokumentácie na prerokovanie Etickou komisiou NÚSCH, a.s., v určenom termíne je 10 pracovných dní pred týmto termínom.

Všetky zasadnutia EK začínajú o 13:30 hod.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok