Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Etická komisia

Zloženie Etickej komisie NÚSCH, a.s., pre funkčné obdobie
2019 až 2022

Predsedníčka: MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
(tel.: 02/59 320 281, email: dana.skultetyova@nusch.sk)                                                         

Tajomníčka: Mgr. Marta Hartonová
(tel.: 02/59 320 566, email: marta.hartonova@nusch.sk)                                                              

Členovia:

 • Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
 • MUDr. Juraj Grebáč
 • Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.                                                    
 • Mgr. Ladislav Krechňák                                 
 • RNDr. Katarína Machajová  
 • PharmDr. Slávka Porubcová
 • MUDr. Ján Postulka, ml.                                                                     
 • PhDr. Oľga Sekaninová 
 • MUDr. Lýdia Schillerová                                                              
 • Ing. Zuzana Totkovičová                                                                                                                              
 • MUDr. Artemiou Panagiotis, PhD.

Termíny zasadnutí Etickej komisie NÚSCH, a.s., v roku 2019:

 • 12.02.2019
 • 09.04.2019
 • 18.06.2019
 • 03.09.2019
 • 12.11.2019

Mimoriadne zasadnutie Etickej komisie NÚSCH, a.s.: 24.09.2019

Všetky zasadnutia EK začínajú o 13:30 hod.

 

 Súvisiace dokumenty

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok