Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Faktúry a objednávky od 01. 01. 2011 - archív

Prehľad faktúr a objednávok
Dodávateľ Kategória Objednávka Faktúra
Dátum zverejnenia Číslo Dátum zverejnenia Číslo
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2468 20. 10. 2021 5985
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2509 20. 10. 2021 5815
UNOMED S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2340 20. 10. 2021 5770
UNOTECH, SPOL.S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2377 20. 10. 2021 5663
PHARMAGROUP zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2511
ADYTON zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2405 20. 10. 2021 5855
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2395 20. 10. 2021 5639
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2664
UNOMED S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2438 20. 10. 2021 5695
PHARMAGROUP zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2402 20. 10. 2021 5667
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2449 20. 10. 2021 5705
INAMED,S.R.O zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2453 20. 10. 2021 5946
BIOMEDICA SLOVAKIA S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2524 20. 10. 2021 5848
ARID zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2624
GLOBALMED zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2460 20. 10. 2021 5794
GLOBALMED zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2460 20. 10. 2021 5945
INNOVA SLOVAKIA zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2502 20. 10. 2021 5864
TATRA-ALPINE A.S. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2461 20. 10. 2021 5823
UNOTECH, SPOL.S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2587
UNOTECH, SPOL.S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2388 20. 10. 2021 5662
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok