Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Faktúry a objednávky od 01. 01. 2011 - archív

Prehľad faktúr a objednávok
Dodávateľ Kategória Objednávka Faktúra
Dátum zverejnenia Číslo Dátum zverejnenia Číslo
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2431 20. 10. 2021 5703
UNOTECH, SPOL.S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2495 20. 10. 2021 5890
UNOTECH, SPOL.S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2690
MEDLINE MEDICA zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2589 20. 10. 2021 6033
TATRA-ALPINE A.S. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2562 20. 10. 2021 5957
MEDITRADE S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2538 20. 10. 2021 5918
UNOMED S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2552 20. 10. 2021 6037
CARDIOSERVICE zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2525 20. 10. 2021 5831
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2472 20. 10. 2021 5769
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2668
TATRA-ALPINE A.S. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2612
OPERATÍVA,MEDICÍNSKA SPOL zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2382 20. 10. 2021 5656
IMMOMEDICAL CZ zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2582
UNOMED S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2371 20. 10. 2021 5635
UNOMED S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2597 20. 10. 2021 6027
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2486 20. 10. 2021 5816
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2452 20. 10. 2021 5773
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2452 20. 10. 2021 5857
BIOMEDICA SLOVAKIA S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2637
INTERMEDICAL zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2553 20. 10. 2021 5934
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok