Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Faktúry a objednávky od 01. 01. 2011 - archív

Prehľad faktúr a objednávok
Dodávateľ Kategória Objednávka Faktúra
Dátum zverejnenia Číslo Dátum zverejnenia Číslo
CARDIOSERVICE zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2474 20. 10. 2021 5811
TATRA-ALPINE A.S. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2647
BBRAUN zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2635
TATRA-ALPINE A.S. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2617 20. 10. 2021 6035
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2484 20. 10. 2021 5818
GLOBALMED zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2421 20. 10. 2021 5734
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2568 20. 10. 2021 6086
MY DEVICE zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2487 20. 10. 2021 5866
TATRA-ALPINE A.S. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2645
CARDIOSERVICE zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2649
OPERATÍVA,MEDICÍNSKA SPOL zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2522 20. 10. 2021 5845
MEDICAL GROUP zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2416 20. 10. 2021 5659
ADYTON zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2399 20. 10. 2021 5704
ADYTON zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2445 20. 10. 2021 5756
ADYTON zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2445 20. 10. 2021 5854
ADYTON zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2445 20. 10. 2021 5991
CARDIOSERVICE zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2475 20. 10. 2021 5810
TATRA-ALPINE A.S. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2611 20. 10. 2021 6073
A CARE, S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2550
INAMED,S.R.O zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2673
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok