Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Faktúry a objednávky od 01. 01. 2011 - archív

Prehľad faktúr a objednávok
Dodávateľ Kategória Objednávka Faktúra
Dátum zverejnenia Číslo Dátum zverejnenia Číslo
K&M Medical spotrebný materiál 20. 10. 2021 5574
INTRAVENA S.R.O. lieky 20. 10. 2021 3985
MEDITRADE S.R.O. spotrebný materiál 20. 10. 2021 5739
EUROLAB LAMBDA,A.S. lieky 20. 10. 2021 4067
INAMED,S.R.O spotrebný materiál 20. 10. 2021 5594
TIMED SPOL. S R.O. spotrebný materiál 20. 10. 2021 5547
EUROLAB LAMBDA,A.S. spotrebný materiál 20. 10. 2021 5540
CS MEDICAL spotrebný materiál 20. 10. 2021 5721
INTRAVENA S.R.O. lieky 20. 10. 2021 3984
INAMED,S.R.O spotrebný materiál 20. 10. 2021 5596
PULI MEDICAL S.R.O. spotrebný materiál 20. 10. 2021 5791
BBRAUN spotrebný materiál 20. 10. 2021 5774
BBRAUN spotrebný materiál 20. 10. 2021 5766
BBRAUN spotrebný materiál 20. 10. 2021 5692
JOLLY JOKER A.S. spotrebný materiál 20. 10. 2021 5684
INAMED,S.R.O spotrebný materiál 20. 10. 2021 5595
OPERATÍVA,MEDICÍNSKA SPOL zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2492 20. 10. 2021 5888
UNOMED S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2488 20. 10. 2021 5896
OPERATÍVA,MEDICÍNSKA SPOL zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2636
PHARMAGROUP zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2559 20. 10. 2021 5974
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok