Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Faktúry a objednávky od 01. 01. 2011 - archív

Prehľad faktúr a objednávok
Dodávateľ Kategória Objednávka Faktúra
Dátum zverejnenia Číslo Dátum zverejnenia Číslo
ADYTON zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2574 20. 10. 2021 6079
TATRA-ALPINE A.S. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2661
GLOBALMED zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2625
OPERATÍVA,MEDICÍNSKA SPOL zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2634
ADYTON zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2674
MEDITRADE S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2467 20. 10. 2021 5777
OPERATÍVA,MEDICÍNSKA SPOL zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2667
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2432
ADYTON zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2433 20. 10. 2021 5757
OPERATÍVA,MEDICÍNSKA SPOL zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2575 20. 10. 2021 6068
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2384 20. 10. 2021 5622
MEDITRADE S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2366 20. 10. 2021 5647
PHARMAGROUP zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2572
ARID zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2613
A CARE, S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2526 20. 10. 2021 5961
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2373 20. 10. 2021 5624
TIMED SPOL. S R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2595 20. 10. 2021 6043
SLOVAKIA MEDICAL,S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2681
MEDITRADE S.R.O. zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2521 20. 10. 2021 5851
PHARMAGROUP zdravotný materiál 20. 10. 2021 ON2021-Z-2429 20. 10. 2021 5712
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok