Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

OZNAM
Pri súčasných opatreniach proti šíreniu COVID-19 ponúkame možnosť telefonickej konzultácie našim pacientom s kardiovaskulárnym ochorením s poradenstvom pohybových aktivít. Tiež naši pacienti, ktorí sú evidovaní v systéme NÚSCH, a.s., s ochorením muskulo-skeletálneho systému, môžu konzultovať lekára FBLR s možnosťou elektronicky zadanej konzultácie a liečby.
V pracovných dňoch v utorok, stredu, piatok v čase od 10. do 12. hodiny volajte do ambulancie FBLR na tel.č.: 02 59 320 319

Popis činnosti

Ambulancia FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, pracovnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému a kardiorehabilitáciu u pacientov s ochorením srdca s pridruženým ochorením pohybového systému, prednostne pacientov NÚSCH, a.s.

Poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných metodík a fyzikálnej terapie pri funkčných vertebrogénnych poruchách, vybraných neurologických ochoreniach, chrbtice, svalov, postihnutí kĺbov končatín. Zaoberá sa edukáciou u pacientov v rámci sekundárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení a stanovením krátkodobých plánov pohybového režimu.

Fyzioterapeut

PhDr. Katarína Melicherčíková, PhD.

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 319 - primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

tel.: + 421 2 59 320 317 - vedúca fyzioterapeutka

tel.: + 421 2 59 320 320 - možnosť objednať sa telefonicky

Ordinačné hodiny

utorok a streda 9,00 13,00 MUDr. Ing. Katarína Sládeková
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok