Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Katarína Sládeková

MUDr. Ing. Katarína Sládeková, primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
PhDr. Katarína Melicherčíková, PhD., vedúca fyzioterapeutka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

Na Fyziatricko – rehabilitačnom oddelení (FRO) pracujú diplomovaní fyzioterapeuti pod vedením lekára so špecializáciou z odboru FBLR. FRO sa podľa štandardizovaných postupov rehabilitačnej liečby podieľa na predoperačnej a pooperačnej starostlivosti na chirurgických oddeleniach NÚSCH, a.s.

Poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť na ostatných lôžkových oddeleniach NÚSCH,a.s.,v rámci prevencie sekundárnych komplikácií, obnovy sebestačnosti a mobility pacientov. Pre pacientov so zmenou schopnosti pohybu, chôdze, sebaobslužných úkonov sú odporučené a predpisované vhodné kompenzačné pomôcky.

Zabezpečuje edukáciu pacientov v pohybovej životospráve v bezprostrednom období po prepustení a v neskoršom období rekonvalescencie. Podieľa sa na vzdelávaní lekárov so špecializáciou FBLR, fyzioterapeutov z kardiorehabilitácie, stredného a pomocného zdravotníckeho personálu z ošetrovateľskej rehabilitačnej starostlivosti.

V rámci ambulantnej starostlivosti majú pacienti s kardiovaskulárnym ochorením (KVO) a pridruženým ochorením možnosť individuálnej a skupinovej pohybovej terapie, fyzikálnej terapie v rámci komplexnej rehabilitačnej starostlivosti  pri KVO, a tiež  liečby pohybového systému podľa moderného konceptu FBLR.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok