Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

IT Podpora

 Podpora pre zamestnancov NÚSCH, a.s. v oblasti IT

 


 

Prístup k firemnému emailu @nusch.sk cez internetový prehliadač

Adresa poštového servera je

https://mail.nusch.sk

Do poľa pre  „Domain\ user name“ napíšte svoje prihlasovacie meno do domény /to, ktoré zadávate do počítača pri prihlasovaní po stlačení CTRL+ALT+DEL/ v tvare:

nusch\meno

Do spodného riadku /Password/ napíšte svoje heslo /to, ktoré zadávate do počítača pri prihlasovaní po stlačení CTRL+ALT+DEL/. Prihláste sa kliknutím na „sign in“

A môžete používať firemný mail :)

 


 

Prístup k firemnému emailu @nusch.sk cez mobil alebo Outlook

V mobilnom zariadení použite aplikáciu na maily. Postupy sa líšia podľa druhu zariadenia a emailového klienta.

Podstatné sú ale údaje:

Typ účtu: Pošta Exchange

Váš email v tvare: meno.priezvisko@nusch.sk

Adresa poštového servera je:  mail.nusch.sk

Názov účtu: Voliteľné / napr. Nusch pošta../

meno v tvare : nusch\username

prípadne doména: nusch

heslo: to ktoré máte k doménovému účtu.

 


 

Vzdialený prístup Citrix

Pre vzdialenú prácu pomocou Citrix Wokspace je nutné nainštalovať si na mobilné zariadenie aplikáciu Google Authenticator pre dvojstupňové overovanie.

Po nainštalovaní prejdite na stránku https://cag.nusch.sk/manageotp  ,kde si zaregistrujete svoje zariadenie.

Adresa pre citrix je https://cag.nusch.sk

Podrobné nastavenie nájdete v návode na nastavenie Citrixu.

Návod je funkčný aj pre mobilné zariadenia cez aplikáciu Citrix Workspace.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok