Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Kardiochirurgická ambulancia

Popis činnosti

Kardiochirurgická ambulancia zabezpečuje akútne príjmy na kliniku kardiochirurgie (disekcia aorty, tamponády, exudatívne perikarditídy) ako aj elektívne príjmy na operáciu u tých pacientov, ktorí absolvovali kompletnú diagnostiku na kardiologickej klinike ústavu alebo v iných kardiocentrách. Realizuje preväzy operačných rán pacientov. Dispenzarizuje vybrané skupiny operovaných pacientov.

Sestra

Milan Varga

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 259

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30

MUDr. Kristína Havlínová

MUDr. Eva Bučeková, PhD.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok