Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Kardiologické ambulancie

Kardiologická ambulancia 1

Kontakt

tel.: +421 2 59 320 265

fax: +421 2 59 320 287

email: ambulancie@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30

 

Kardiologická ambulancia 2

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 261

fax: +421 2 59 320 287

email: ambulancie@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Kardiologická ambulancia 3

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 253

fax: +421 2 59 320 287

email: ambulancie@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Kardiologická ambulancia 4

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 260

fax: +421 2 59 320 287

email: ambulancie@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Kardiologická ambulancia 5

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 359

fax: +421 2 59 320 287

email: ambulancie@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  

Špecializovaná ambulancia pre pacientov po HTx

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 13,30 15,30  


Kardiologická ambulancia 6 pre artériovú hypertenziu (Národné centrum excelencie pre hypertenziu - Európskej spoločnosti pre hypertenziu)

Kontakt

tel.: +421 2 59 320 282 (doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC)

tel.: +421 2 59 320 281 (MUDr. Dana Škultétyová, CSc., FESC)

tel.: +421 2 59 320 284 (ambulancia)

email: slavomira.filipova@nusch.sk, skultety@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok - štvrtok

8,00

12,00

 

 

Kardiologická ambulancia 7 pre vrodené chyby srdca v dospelosti

Kontakt

tel.: +421 2 59 320 271, 224, 524

fax: +421 2 59 320 272

email: iveta.farkasova@nusch.sk, iveta.simkova@nusch.sk, ambulancia7@nusch.sk

Ordinačné hodiny

pondelok, streda a štvrtok

7,00

15,30

 

utorok a piatok

7,00

14,00

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok