Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Kariéra

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH, a.s.) je jedna z najmodernejších a najlepšie vybavených slovenských nemocníc, vrcholové pracovisko srdcovocievnej medicíny Slovenskej republiky. Kolektív vysoko erudovaných odborníkov pracuje s najmodernejšími technológiami a úzko spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými inštitúciami rovnakého zamerania. Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj rehabilitácia pacientov s ochoreniami srdca a obehovej sústavy a dispenzarizácia vybraných skupín pacientov.

U nás sa študuje popri prácipracuje popri štúdiu, ponúkame rôzne flexibilné formy a úväzky zamestnania a staráme sa o svojich zamestnancov.

Máme viac ako  1000 zamestnancov a ročne nám prejdú rukami tisícky pacientov.

A sme hrdí na to, že sme medzinárodne certifikovanou spoločnosťou:

  1. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
  2. Systém HACCP podľa zásad uvedených v §256 až §259 8. hlavy Potravinového kódexu SR
  3. Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
  4. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001: 2018

Naše voľné pozície tiež na Jooble.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok