Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Kariéra

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH, a.s.) je jedna z najmodernejších a najlepšie vybavených slovenských nemocníc, vrcholové pracovisko srdcovocievnej medicíny Slovenskej republiky. Kolektív vysoko erudovaných odborníkov pracuje s najmodernejšími technológiami a úzko spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými inštitúciami rovnakého zamerania. Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj rehabilitácia pacientov s ochoreniami srdca a obehovej sústavy a dispenzarizácia vybraných skupín pacientov.

U nás sa študuje popri prácipracuje popri štúdiu, ponúkame rôzne flexibilné formy a úväzky zamestnania a staráme sa o svojich zamestnancov.

Máme viac ako  1000 zamestnancov a ročne nám prejdú rukami tisícky pacientov.

A sme hrdí na to, že sme medzinárodne certifikovanou spoločnosťou:

 1. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015
 2. Systém HACCP podľa zásad uvedených v §256 až §259 8. hlavy Potravinového kódexu SR
 3. Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001: 2015
 4. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001: 2018
 5. Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001: 2016
 6. Osvedčenie č. M-067 o akreditácii podľa normy ISO 15189: 2012 pre medicínske laboratóriá v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia
 7. Osvedčenie č.SK-000057 o zápise do registra Schémy environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009

Naše voľné pozície tiež na Jooble.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok