Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Voľné pracovné miesta

NÚSCH, a.s., príjme do pracovného pomeru:

22. apríla 2021

Sestry na Odd. arytmií a kardiostimulácie do jednozmennej prevádzky na odd. v časti SVaLZ v RDG trakte

Požadované vzdelanie

 • SŠ., VŠ I., II. st. v súlade s platnou legislatívou

Špecializácia

 • inštrumentovanie v operačnej sále alebo intenzívna starostlivosť o dospelých 
 • možnosť doplnenia vzdelania

Ponúkame

 • vysoko erudované pracovisko s profesionálnym tímom a ľudským prístupom
 • komunikatívny, flexibilný a ústretový kolektív
 • rizikový príplatok
 • rekondičný pobyt za prácu v rizikovom prostredí
 • týždeň dovolenky navyše + 1 týždeň za prácu v rizikovom prostredí
 • príspevok na DDS
 • ubytovanie v ubytovni hotelového typu
 • stravovanie v ústavnej jedálni

25. marca 2021

Farmaceutický laborant do Nemocničnej lekárne NÚSCH, a.s.

Náplň práce

 • odborná práca pri zabezpečovaní, príprave a kontrole liekov: objednávanie, preberanie a výdaj zdravotníckych pomôcok, infúznych roztokov a diagnostík
 • zabezpečovanie správneho uchovávania a skladovania liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostík
 • spracovávanie žiadaniek v nemocničnom systéme
 • expedovanie zdravotníckych pomôcok

Požadované vzdelanie

 • SŠ vzdelanie v odbore farmaceutický laborant, špecializácia nie je podmienkou alebo
 • Bc. v odbore technik pre ZP

Benefity

 • práca v príjemnom a prestížnom pracovnom prostredí
 • možnosť rozvíjať sa v tíme
 • podpora ďalšieho vzdelávania
 • rizikový príplatok podľa zaradenia na pracovisko
 • osobné ohodnotenie a odmeny
 • týždeň dovolenky navyše podľa kolektívnej zmluvy
 • možnosť poskytnutia ubytovania
 • stravovanie v jedálni NÚSCH, a.s.
 • príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, životné jubileá, pracovné výročia, atď.

Plat

 • od 1088 - 1441 eur

23. marca 2021

Lekár na Oddelenie detskej kardiológie, DKC

Náplň práce

 • VŠ vzdelanie II. stupňa
 • špecializácia v odbore pediatria
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • komunikatívnosť, flexibilita, tímový duch
 • morálna bezúhonnosť

Kontaktná osoba

MUDr. Martin Záhorec, PhD.
námestník GR NÚSCH, a.s., pre DKC
primár Oddelenia detskej kardiológie
Tel.: + 421 2 59 320 151, 152

18. marca 2021

Sanitár/Sanitárka do Nemocničnej lekárne NÚSCH, a.s.

Náplň práce

 • vykonávanie základnej dezinfekcie prostredia a pomôcok
 • základná údržba a starostlivosť o zariadenia používané v nemocničnej lekárni (obsluha destilátora,   aseptického boxu, sledovanie teplôt v miestnostiach a pod.)
 • spolupráca pri preberaní  tovaru a výdaji zdravotníckych pomôcok a infúznych roztokov pre potreby nemocnice

Požadované vzdelanie

 • ÚSV
 • absolvent študijného odboru sanitár

Benefity

 • práca v príjemnom a prestížnom pracovnom prostredí  
 • rizikový príplatok podľa zaradenia na pracovisko
 • osobné ohodnotenie a odmeny
 • týždeň dovolenky navyše podľa kolektívnej zmluvy
 • možnosť poskytnutia ubytovania
 • stravovanie v jedálni NÚSCH, a.s. (platba zamestnanca za stravný lístok je 1 €)
 • príspevok zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy na detskú rekreáciu, životné jubileá, pracovné výročia atď.

Platové náležitosti

 • sanitár 769 €
 • sanitár s certifikátom 862 €

4. marca 2021

Lekár/chirurg na Kardiochirurgické odd. v DKC

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • absolvent (so záujmom o zaradenie do špecializačného štúdia kardiochirurgia)
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, manuálna zručnosť
 • dodržiavanie pravidiel, schopnosť riešiť kritické situácie
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka nutná

01. februára 2021

Sestra (perfuziológ) na pracovisko DKC

Požadovné predpoklady

 • VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo
 • špecializácia v odbore perfuziológia, anestéziológia a resuscitácia alebo urgentná medicína
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • základne technické zručnosti
 • logické myslenie
 • morálna bezúhonnosť

3. augusta 2020

Lekár na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny DKC

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia v odbore pediatria vítaná
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • komunikatívnosť, flexibilita, tímový duch
 • morálna bezúhonnosť

Ponúkame

 • Ponúkame prácu v moderných priestoroch, v zariadení vybavenom kvalitnou technikou.
 • Podporujeme aktivity v oblasti vedy a výskumu, umožňujeme a podporujeme získavanie vedomostí na kongresoch a štúdijných pobytoch doma aj v zahraničí.

8. júla 2020

Lekár na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia alebo prax v odbore AIM vítaná
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

10. júna 2020

Lekári na úsek Kardiológie

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia v odbore Kardiológia alebo zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Kardiológia, prípadne plánovaná zmena špecializačného štúdia na tento odbor, najlepšie (ale nie výlučne) po absolvovaní hlavného internistického kmeňa
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

Hľadáme lekárov na začiatku kariéry, ktorí majú chuť a vôľu pracovať ako kardiológovia v nemocnici a v budúcnosti rozvíjať tento odbor na Slovensku.

Ponúkame

 • Možnosť získania atestácie v odbore Kardiológia, ako aj ďalšieho vzdelávania v niektorej z kardiologických subšpecializácií.
 • Možnosť učiť sa od renomovaných špecialistov v odbore.
 • Ponúkame prácu v moderných priestoroch, v zariadení vybavenom kvalitnou technikou.
 • Podporujeme aktivity v oblasti vedy a výskumu, umožňujeme a podporujeme získavanie vedomostí na kongresoch a študijných pobytoch doma aj v zahraničí.

10. júna 2020

Sestry - Kardiologické oddelenie a JIS DKC

Hľadáme sestry do Detského kardiocentra (DKC), pracoviska NÚSCH, a.s., na Kardiologické oddelenie a JIS.

Požadované predpoklady

 • odborná spôsobilosť v súlade s platnou legislatívou, pre regulované povolanie sestra (ÚSOV, VOV, VŠ I., VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo)
 • špecializácia v príslušnom odbore vítaná
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

KONTAKTY
primár Kardiologického oddelenia: MUDr. Martin Záhorec, PhD.
martin.zahorec@nusch.sk
02/59 320 844

vedúca sestra Kardiologického oddelenia: Mgr. Jana Sedliaková, PhD.
jana.sedliakova@nusch.sk
02/59 320 844

primár JIS DKC: MUDr. Pavol Kunovský, CSc., MBA
pavol.kunovsky@nusch.sk
02/59 320 817

vedúca sestra JIS DKC: Mgr. Lenka Muráňová
lenka.muranova@nusch.sk
02/59 320 821

10. júna 2020

Sestry

Hľadáme sestry do NÚSCH, a.s., a Detského kardiocentra (DKC), pracoviska NÚSCH, a.s., na tieto oddelenia:

NÚSCH, a.s.:
Odd. zlyhávania a transplantácie srdca
Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny
Odd. arytmií a kardiostimulácie
Odd. cievnej chirurgie
Odd. všeobecnej kardiológie
Odd. neinvazívnej kardiológie
Odd. kardiológie a angiológie

DKC:
Kardiologické odd. + JIS
Kardiochirurgické odd. + JIS
Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny

Požadované predpoklady

 • odborná spôsobilosť v súlade s platnou legislatívou, pre regulované povolanie sestra (ÚSOV, VOV, VŠ I., VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo)
 • špecializácia v príslušnom odbore vítaná
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

10. júna 2020

Praktická sestra

Požadované predpoklady

 • ÚSOV v odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

10. júna 2020

Sanitári

Hľadáme sanitárov do NÚSCH, a.s., a Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Požadované predpoklady

 • ÚSOV v odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

PONÚKAME

 • Výhodné platové podmienky nad rámec zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorý reguluje mzdy zdravotníckych pracovníkov.
 • Preplácanie nadčasových hodín.
 • Náhrada mzdy za prácu v sobotu a v nedeľu nad rámec Zákonníka práce.
 • Motivačný príplatok za zvlášť náročnú prácu na vybraných pracoviskách.
 • Osobné ohodnotenie.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
 • Príplatok za zmennosť.
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Príspevok na zabezpečenie účasti na kongresoch a konferenciách doma aj v zahraničí.
 • Pracovné voľno s náhradovou mzdy na sústavné vzdelávanie nad rámec Zákonníka práce.
 • Odborný a kariérny rast.
 • Ubytovanie v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.
 • Týždeň dovolenky navyše nad rámec Zákonníka práce.
 • Odmeny na základe hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti.

10. júna 2020

Manažér pre kybernetickú bezpečnosť

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore IT
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka

Ako sa prihlásiť

Žiadosti doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, motivačným listom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace a dokladom o registrácii v stavovskej organizácii, zasielajte najneskôr do 3 týždňov od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Kontakty

PhDr. Oľga Sekaninová
námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľstvo
Telefón: +421 (2) 59 320 240
Email: olga.sekaninova@nusch.sk

Odbor ľudských zdrojov
JUDr. Naďa Repáňová
- vedúca odboru
Telefón: +421 (2) 59 320 242
Email: nada.repanova@nusch.sk

 

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok