Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Novinky

21. 12. 2011

Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu v NÚSCH, a. s.

NÚSCH, a. s. sa môže pochváliť ešte ďalším, tiež, významným prvenstvom. Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 09. novembra 2011 bolo pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca primárky doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc. NÚSCH, a. s. zriadené Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu.

Detail novinky...

21. 12. 2011

Centrum endovaskulárnej liečby ochorení aorty v NÚSCH, a. s.

NÚSCH, a. s. sa môže pochváliť ďalším významným prvenstvom. Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 09. novembra 2011 bolo pri Oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie primára MUDr. Ivana Vuleva, PhD., MPH NÚSCH, a. s.  zriadené Centrum endovaskulárnej liečby ochorení aorty.

Detail novinky...

14. 12. 2011

Pulzné oxymetre pre naše deti z Detského kardiocentra

"Home monitoring detí s vrodenými chybami srdca" je názov projektu, ktorý sme dnes slávnostne spustili v Detskom kardiocentre (DKC), pracovisku NÚSCH, a. s. . Projekt je spojený so zapožičaním, správou, administráciou a servisom 20 kusov pulzných oxymetrov v hodnote 12500 eur pre DKC.

Detail novinky...

7. 12. 2011

Mikulášska besiedka s veľkým srdcom v našom Detskom kardiocentre

Pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša sa dnes v priestoroch Detského kardiocentra (DKC), pracovisku NÚSCH, a. s. na bratislavských Kramároch aj tento rok opäť stretlo veľa dobrých ľudí, aby deťom, ktorým zdravie nedovoľuje byť doma počas nastávajúcich sviatočných dní, aspoň takýmto spôsobom spríjemnili pobyt na nemocničnom lôžku.

Detail novinky...

7. 12. 2011

Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a.s. excelentným pracoviskom

V týchto dňoch spustila Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a. s. edukačné programy a školenia pre lekárov zo slovenských a zahraničných nemocníc. Týkajú sa miniinvazívneho zákroku varixov novou rádiofrekvenčnou metódou VNUS Closure Fast, ktorú NÚSCH, a. s. úspešne realizuje už niekoľko mesiacov. Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a. s. sa tak stala našim ďalším excelentným pracoviskom.

Detail novinky...

29. 11. 2011

Vyhlásenie k núdzovému stavu

NÚSCH, a. s. ako aj jeho pracovisko Detské kardiocentrum pracujú a budú pracovať v štandardnom, nezmenenom režime! V praxi to znamená, že všetko ostáva tak, ako je naplánované - ambulantné vyšetrenia, zákroky, operácie, hospitalizácie.

Detail novinky...

21. 11. 2011

Podporte verejnú zbierku pre naše deti z Detského kardiocentra! Ďakujeme!

Dňa 09. novembra 2011 odštartovala Nadácia Detského kardiocentra v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko verejnú zbierku na zakúpenie prístroja na umelú pľúcnu ventiláciu, ktorý pomáha našim malým pacientom v kritických stavoch dýchať. Zaslaním prázdnej sms na číslo 872 prispejete sumou 1 eura na dobrú vec. Zo srdca ďakujeme!

Detail novinky...

11. 11. 2011

Ples v Opere 2012 pomôže nášmu pracovisku Detskému kardiocentru

Výťažok z Plesu v Opere 2012 poputuje pre pracovisko Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. na zakúpenie prístroja zabezpečujúceho malým pacientom umelú pľúcnu ventiláciu. Bude to po prvýkrát, čo hostia plesu zaplatia za vstupenku - jeden pár 500 eur. Na tento účel sa v stredu 9. novembra 2011 začala aj verejná zbierka.

Detail novinky...

10. 11. 2011

XVII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej o detskej kardiochirurgii

Hlavnou témou XVII. ročníka Memoriálu prof. Ireny Jakubcovej, priekopníčky detskej kardiológie na Slovensku, ktorý sa dnes uskutočnil v Bratislave, bola detská kardiochirugia. So svojimi prednáškami vystúpili poprední detskí kardiochirurgovia z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. – pracovisko Detské kardiocentrum, ale aj tí, ktorých práve DKC odchovalo a teraz úspešne pôsobia v zahraničí.

Detail novinky...

7. 11. 2011

Do NÚSCH, a. s. zavítali študenti z Nitry

Do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. dnes zavítalo 40 študentov - budúcich zdravotných sestier z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Navštívili niekoľko oddelení NÚSCH, a. s., kde ich vedúce sestry oboznámili s každodenným poslaním, ktorým je liečba a záchrana pacientov.

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok