Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Novinky

9. 6. 2010

Svetový týždeň srdcového rytmu

Radi Vás privítame 11. júna 2010 o 11:00 hod. v kongresovej sále na 2. poschodí Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb na ul. Pod Krásnou hôrkou č. 1 v Bratislave.

Detail novinky...

14. 5. 2010

III. angiologický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., v spolupráci so Slovenskou angiologickou spoločnosťou a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou usporiada III. angiologický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Termín konania: 4. jún 2010

Detail novinky...

10. 5. 2010

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest

 • námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť
 • primár fyziatricko – rehabilitačného  oddelenia
 • primár oddelenia všeobecnej kardiológie
 • primár oddelenia kardiológie a angiológie
 • primár oddelenia arytmií a kardiostimulácie
 • primár oddelenia intervenčnej kardiológie
 • primár  oddelenia kardiochirurgie DKC
 • vedúci Nemocničnej lekárne
 • vedúca laborantka oddelenia diagnostickej a intervenčnej radiológie

Detail novinky...

10. 5. 2010

Nová nádej pre pacientov so sklerózou multiplex

Skleróza multiplex a chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia (CCSVI)

Chronická mozgovomiešna žilová nedostatočnosť (chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia - CCSVI) predstavuje chronické žilové ochorenie (uznané Medzinárodnou Flebologickou Úniou v roku 2009 - Consensus Document of the International Union of Phlebology - IUP)

Detail novinky...

16. 4. 2010

Prieskum spokojnosti poistencov VšZP

Jedným z kritérií v rámci indikátorov kvality je aj hodnotenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti samotným pacientom.

Detail novinky...

16. 4. 2010

Seminár o problematike srdcového zlyhávania

Problematike srdcového zlyhávania bol venovaný pätnásty ročník odborných seminárov organizovaných 14.4.2010 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s.

Detail novinky...

12. 4. 2010

Zomrel prof. Juraj Fabián

Zomrel významný slovenský kardiológ profesor Juraj Fabián, zakladateľ systematického programu transplantácie srdca.

Detail novinky...

30. 3. 2010

Pracovné miesto: lekár anesteziológ

NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37, prijme do pracovného pomeru lekára anesteziológa na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Detail novinky...

4. 11. 2009

Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA“.

Detail novinky...

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok