Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Novinky

21. 10. 2009

Výzva na predkladanie ponúk

V súlade s § 25 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky  „Strážna služba

Detail novinky...

28. 5. 2009

Kardiochirurgický kongres DANUBIAN FÓRUM

Dnes o 16,00 hod. sa v hoteli Bôrik  za účasti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho začína 13. medzinárodný kardiochirurgický kongres DANUBIAN FÓRUM.

Detail novinky...

18. 5. 2009

Pacientka sa vracia do Košíc

Vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacientky Aleny Kováčovej bolo rozhodnuté o jej preložení späť do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach.

Detail novinky...

24. 4. 2009

Prvá perkutánna implantácia aortálnej chlopne na Slovensku

21. apríla 2009 tím pod vedením primára MUDr. Viliama Fridricha PhD. implantoval po prvý krát na Slovensku pacientom s aortálnou stenózou perkutánnou cestou aortálnu chlopňu.

Detail novinky...

30. 5. 2008

6. slovensko-rakúsko-české sympózium

Dňa 2. 6. 2008 sa koná 6. slovensko-rakúsko-české sympózium o klinickej biochémii v akútnej medicíne a intenzívnej starostlivosti.

Detail novinky...

24. 4. 2008

Bratislavský intervenčný rádiologický deň - BIRD

V dňoch 3. a 4. apríla sa v konferenčných priestoroch Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave uskutočnilo 1. endovaskulárne sympózium na Slovensku.

Detail novinky...

26. 2. 2008

Sestra Roka 2007

Dňa 13. 2. 2008 sa konal v bratislavskej Redute slávnostný galavečer - Sestra Roka 2007.

Detail novinky...

4. 2. 2008

Odborné semináre v roku 2008

Plány odborných seminárov na rok 2008.

Detail novinky...

18. 11. 2007

10. výročie 1. úspešnej transplantácie srdca na Slovensku

Pozvánka na slávnostné stretnutie pri príležitosti desiateho výročia 1. úspešnej transplantácie srdca na Slovensku.

Detail novinky...

30. 7. 2007

Semináre v druhom polroku 2007

Plán odborných seminárov na 2. polrok 2007

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok