Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Novinky

30. 5. 2008

6. slovensko-rakúsko-české sympózium

Dňa 2. 6. 2008 sa koná 6. slovensko-rakúsko-české sympózium o klinickej biochémii v akútnej medicíne a intenzívnej starostlivosti.

Detail novinky...

24. 4. 2008

Bratislavský intervenčný rádiologický deň - BIRD

V dňoch 3. a 4. apríla sa v konferenčných priestoroch Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave uskutočnilo 1. endovaskulárne sympózium na Slovensku.

Detail novinky...

26. 2. 2008

Sestra Roka 2007

Dňa 13. 2. 2008 sa konal v bratislavskej Redute slávnostný galavečer - Sestra Roka 2007.

Detail novinky...

4. 2. 2008

Odborné semináre v roku 2008

Plány odborných seminárov na rok 2008.

Detail novinky...

18. 11. 2007

10. výročie 1. úspešnej transplantácie srdca na Slovensku

Pozvánka na slávnostné stretnutie pri príležitosti desiateho výročia 1. úspešnej transplantácie srdca na Slovensku.

Detail novinky...

30. 7. 2007

Semináre v druhom polroku 2007

Plán odborných seminárov na 2. polrok 2007

Detail novinky...

30. 5. 2007

1. miesto v rebríčku kvality nemocníc

Podľa hodnotenia poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. umiestnil v rebríčku kvality na prvom mieste.

Detail novinky...

16. 5. 2007

Celoústavný odborný seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na celoústavný odborný seminár pre sestry, laborantov a fyzioterapeutov pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý sa bude konať dňa 18. mája (piatok) o 13:00 hod. v konferenčných sálach NÚSCH, a.s.

Detail novinky...

19. 4. 2007

John G. F. Cleland, MD, F.A.C.C.: prednáška

Pozvánka na dvanástu prednášku pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti a deviatu Novartis Lecture.

Detail novinky...

10. 4. 2007

Sinisa Gradinac: prednáška

Pozvánka na jedenástu prednášku pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti a deviatu Novartis Lecture.

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok