Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Novinky

16. 4. 2010

Seminár o problematike srdcového zlyhávania

Problematike srdcového zlyhávania bol venovaný pätnásty ročník odborných seminárov organizovaných 14.4.2010 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s.

Detail novinky...

12. 4. 2010

Zomrel prof. Juraj Fabián

Zomrel významný slovenský kardiológ profesor Juraj Fabián, zakladateľ systematického programu transplantácie srdca.

Detail novinky...

30. 3. 2010

Pracovné miesto: lekár anesteziológ

NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37, prijme do pracovného pomeru lekára anesteziológa na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Detail novinky...

4. 11. 2009

Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA“.

Detail novinky...

21. 10. 2009

Výzva na predkladanie ponúk

V súlade s § 25 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky  „Strážna služba

Detail novinky...

28. 5. 2009

Kardiochirurgický kongres DANUBIAN FÓRUM

Dnes o 16,00 hod. sa v hoteli Bôrik  za účasti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho začína 13. medzinárodný kardiochirurgický kongres DANUBIAN FÓRUM.

Detail novinky...

18. 5. 2009

Pacientka sa vracia do Košíc

Vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacientky Aleny Kováčovej bolo rozhodnuté o jej preložení späť do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach.

Detail novinky...

24. 4. 2009

Prvá perkutánna implantácia aortálnej chlopne na Slovensku

21. apríla 2009 tím pod vedením primára MUDr. Viliama Fridricha PhD. implantoval po prvý krát na Slovensku pacientom s aortálnou stenózou perkutánnou cestou aortálnu chlopňu.

Detail novinky...

30. 5. 2008

6. slovensko-rakúsko-české sympózium

Dňa 2. 6. 2008 sa koná 6. slovensko-rakúsko-české sympózium o klinickej biochémii v akútnej medicíne a intenzívnej starostlivosti.

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok