Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Novinky

27. 3. 2020

Stanovisko

Stanovisko Slovenskej kardiologickej spoločnosti, NÚSCH, a.s. a hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu prof. MUDr. R. Hatalu, CSc., k užívaniu ACEi / ARB / ARNI pri ochorení COVID-19. Prečítať si ho môžete TU.
Rozhovor s pánom prof. MUDr. R. Hatalom, CSc., na TA3.

Detail novinky...

24. 3. 2020

POĎAKOVANIE - rúška, ochranné štíty

NÚSCH, a.s., chce z celého ❤️ čo najúprimnejšie POĎAKOVAŤ všetkým úžasným a dobrým ľuďom a jeho šikovným zamestnancom, ktorí vo svojom voľnom čase i počas denných a nočných služieb šili ochranné tvárové rúška. Nechali v nich obrovský kus lásky a empatie. A za to obrovská vďaka. Zamestnanci NÚSCH, a.s., rúška denne nosia a chránia tak nielen seba, ale aj ostatných. Ďalšie rúška sa šijú aj v týchto chvíľach... a sú na ceste k nám... ĎAKUJEME.

Detail novinky...

17. 3. 2020

Reakcia na informácie z facebooku

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), je informovaný o svojich zamestnancoch, ktorí sa vrátili (vracajú) zo zahraničia na Slovensko.
U niektorých v čase ich návratu do práce, nebolo ešte v platnosti mimoriadne nariadenie vlády SR, podľa ktorého „každý občan SR je povinný po návrate zo zahraničia prihlásiť sa u svojho praktického lekára a  dodržať 14-dňovú karanténu.“ Každý zamestnanec po návrate na Slovensko absolvoval konzultáciu s ústavným hygienikom a lekárkou Závodnej ambulancie NÚSCH, a.s., s následným individuálnym riešením danej situácie (išlo presne o 11 zamestnancov). NÚSCH, a.s., striktne dodržiava všetky usmernenia hlavného hygienika SR o karanténe, vrátane rodinných príslušníkov, usmernenia MZ SR a svoje interné nariadenia. Ústav má v súčasnosti v domácej karanténe 10 svojich zamestnancov. NÚSCH, a.s., v čase poslania stanoviska, nemá vedomosť o tom, že by polícia navštívila niektorého zamestnanca.

Detail novinky...

16. 3. 2020

Neodkladná ZS

NÚSCH, a.s., naďalej poskytuje svojim pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami neodkladnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Detail novinky...

19. 2. 2020

Live prenosy do Prahy

V Prahe sa na 45. Medzinárodných angiologických dňoch opäť stretli odborníci z cievnej medicíny, aby sa podelili o skúsenosti. Súčasťou kongresu boli aj priame prenosy dvoch miniinvazívnych zákrokov na cievach a tepnách, ktoré v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., realizoval pán MUDr. Petr Vařejka, CSc., spolu so svojím skvelým tímom z Oddelenia intervenčnej angiológie. Viac sa dozviete v príspevku Slovenského rozhlasu a článku s videom agentúry SITA.

 

Detail novinky...

11. 2. 2020

Dámsky klub STV

Hosťom v štúdiu "Dámskeho klubu" STV bola v pondelok 10.02.2020 pani MUDr. Eva Bučeková, PhD. - kardiologička z Kliniky kardiochirurgie NÚSCH, a.s. Témou rozhovoru bol bypass. Čo je to holter a na čo sa používa, vysvetlila v reportáži pani doc. MUDr. Slavomíra Filipová, PhD.

Detail novinky...

10. 2. 2020

Krištáľové krídlo 2019

Pán prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC získal “Krištáľové krídlo 2019” v kategórii “Medicína a veda.” Je prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a primárom Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s. BLAHOŽELÁME.

Detail novinky...

27. 1. 2020

"Špecialisti" TV Markíza

V “ŠpecialistochTV Markíza dňa 25.1.2020 sa redaktorka Zuzana Javorová venovala srdcu. ❤️ Desaťtisícom z nás totiž robí problémy zadýchavanie, búšenie, či nedostatok síl. Niekedy to spôsobuje iba bežná choroba, no môže to byť príznak "srdcových arytmií.” Aké sú najčastejšie prejavy a liečba, porozprával MUDr. Peter Hlivák, PhD., z Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s.

Detail novinky...

9. 1. 2020

NÚSCH, a.s., v Správach RTVS

Vedúca sestra PhDr. Gabriela Šuttová a vedúca fyzioterapeutka PhDr. Katarína Melicherčíková v Správach RTVS porozprávali o veľmi dôležitej prevencii dekubitov. Pilotný program na prevenciu dekubitov, ktorý NÚSCH, a.s., oficiálne spustil 1. októbra 2014, je zameraný na sledovanie rizikových faktorov vzniku preležanín, ich prevenciu a následné ošetrovanie, ako aj ošetrovanie chronických rán metódou vlhkého hojenia.

Detail novinky...

7. 1. 2020

RTVS - rozhovor s MUDr. Hulmanom

Rozhovor Slovenskému rozhlasu poskytol pán prednosta Kliniky kardiochirurgie LF UK a LF SZU MUDr. Michal Hulman, PhD. Redaktorka Ľubomíra Goljerová sa s ním porozprávala o jeho práci, začiatkoch, sviatkoch, o tom, ako relaxuje i o novom roku 2020. Príjemné počúvanie.

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok