Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

NUSCHLETTERS

NÚSCHletters je online-časopis, ktorý vychádza štvrťročne a obsahuje aktuálne informácie o liekoch od farmaceutov nemocničnej lekárne NÚSCH, a.s.
ISSN 2644-6375 

Šéfredaktor: PharmDr. Slávka Porubcová
slavka.porubcova@nusch.sk 

Zástupca šéfredaktora: PharmDr. Kristína Lajtmanová
kristina.lajtmanova@nusch.sk  

Redakčná rada:
PharmDr. Róbert Čendula, PhD.
Mgr. Andrea Krajčíová
PharmDr. Diana Rapčanová
PharmDr. Veronika Slezáková, PhD.
PharmDr. Kristína Szmicseková, PhD.
PharmDr. Jana Vetešková, PhD.

2024

NUSCHletters 1/2024 Novoregistrované lieky v roku 2023

2023

NUSCHletters 1/2023 Novoregistrované lieky v roku 2022
NUSCHletters 2/2023 Centrálne myorelaxanciá aktuálne dostupné na Slovensku
NUSCHletters 3/2023 TDM vankomycínu vo svetle nových odporúčaní z roku 2020
NUSCHletters 4/2023  Čo/kto je Nemocničná lekáreň?

2022

NUSCHletters 1/2022 III. Farmaceutický deň NÚSCH, a.s. 
NUSCHletters 2/2022 Alternatívy k fluvastatínu počas jeho nedostupnosti/výpadku
NUSCHletters 3/2022 Efektívne využívanie alteplázy počas jej zníženej dostupnosti
NUSCHletters 4/2022 Liekové interakcie PAXLOVIDu

 

Archív

NUSCHletters 1 Zámeny liekov s obsahom fenofibrátu
NUSCHletters 2 Metódy zvládania výpadkov liekov
NUSCHletters 3 Novoregistrované liečivá v roku 2019
NUSCHletters 4 Profily liečiv používaných pri liečbe pacientov s COVID-19
NUSCHletters 5 Nežiaduce účinky a interakcie liečiv používaných pri liečbe pacientov s COVID-19
NUSCHletters 6 Náhrada lieku Insuman Rapid (injekčná liekovka)
NUSCHletters 7 Podpora imunity z pohľadu EBM
NUSCHletters 8 Využitie jód-povidónu pri znížení transmisie koronavírusu v zdravotníckom zariadení
NUSCHletters 9 Racionálny prístup pri výbere vhodnej soli perindoprilu v našich podmienkach
NUSCHletters 10 Registrovaný Flucloxacillin Kabi plv. inj. 10x2 g (flukloxacilín) ako náhrada za Prostaphlin plv inj 1x1 g (oxacilín)
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok