Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Európske vyhlásenie nemocničného lekárenstva

Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva

V nasledujúcom texte sú uvedené Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva. Ide o spoločne prijaté vyjadrenia o tom, čo všetko by mali všetky európske zdravotné systémy dosiahnuť v rámci poskytovania služieb nemocničného lekárenstva.

Prípravná fáza trvala 18 mesiacov a počas nej sa pripravili návrhy vyhlásení podľa delfskej metódy (Delphi process). Na konferencii sa zúčastnilo 34 národných organizácií nemocničných lekárnikov združených v Európskej asociácii nemocničných lekárnikov (EAHP) a 34 európskych zdravotníckych organizácií a organizácií pacientov so sídlom v Bruseli.

O konečnom znení a rozsahu pôsobnosti vyhlásení bolo rozhodnuté na Európskom summite nemocničného lekárenstva, ktorý sa konal v Bruseli v máji 2014. O vyhláseniach sa hlasovalo prostredníctvom vážených hlasov asociácií členských krajín EAHP (50%), európskych pacientskych organizácií (25%) a združení zastupujúcich lekárov a sestry na európskej úrovni (25%). K potvrdeniu každého bodu vyhlásení bol potrebný 85% súhlas.

Úplné zhrnutie rokovaní na summite a formulácia vyhlásení bolo zverejnené v časopise European Journal of Hospital Pharmacy.

EAHP a jej členské asociácie z jednotlivých štátov teraz vyzývajú k spolupráci reprezentantov zdravotníctva a k naplneniu všetkých bodov Európskeho vyhlásenia nemocničného lekárenstva v každej európskej krajine.

Celé znenie Európskeho vyhlásenia nemocničného lekárenstva môžete nájsť na tomto odkaze:
http://www.eahp.eu/page/european-statements-hospital-pharmacy-0

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok