Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Odborné aktivity nemocničnej lekárne

Farmaceuti, farmaceutickí laboranti a sanitári nemocničnej lekárne sa aktívne a pasívne zúčastňujú sústavného vzdelávania, a tým si ustavične zvyšujú svoju kvalifikáciu.

Farmaceutický deň NÚSCH, a.s.

Pracovníci nemocničnej lekárne NÚSCH, a.s. v spolupráci s Sekciou nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory a Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou organizujú 1 x ročne, zvyčajne v apríli, odbornú konferenciu Farmaceutický deň NÚSCH, a.s.

Záznam z minulých ročníkov je po registrácii k dispozícii na:

III. Farmaceutický deň NÚSCH (riverstream.sk)

NÚSCHletters

Je to online-časopis, ktorý vychádza štvrťročne a obsahuje aktuálne informácie o liekoch od farmaceutov nemocničnej lekárne NÚSCH, a.s.

Nachádza sa na stránke NUSCHLETTERS

Pracovné semináre

V súvislosti s rozvíjaním klinicko-farmaceutických odborných aktivít v rámci NÚSCH, a.s., organizovali farmaceuti nemocničnej lekárne v spolupráci s Ústavom farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty SZU pracovné odborné semináre pre kolegov farmaceutov, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov so záujmom o farmakoterapiu.

Fotografie

Odborné aktivity

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok