Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Prax pre vysokoškolských študentov farmácie

Odborná prax v nemocničnej lekárni je určená pre študentov 4. a 5. ročníka vysokoškolského štúdia v odbore farmácia. Študenti sa majú možnosť oboznámiť s pracovnými činnosťami vo všetkých oddeleniach nemocničnej lekárne pod odborným dohľadom povereného farmaceuta. Zoznámia sa so špecifickým sortimentom zameraným na zabezpečenie potrieb hospitalizovaných pacientov, ako sú napr. infúzne roztoky, kontrastné látky, špeciálne zdravotnícke pomôcky a pod. Zaškolia sa do používania nemocničného informačného systému a zapoja do klinicky orientovaných aktivít.

V prípade záujmu kontaktujte vedúcu farmaceutku nemocničnej lekárne:

PharmDr. Slávka Porubcová
Tel.: +421 (2) 59 320 574
Email: slavka.porubcova@nusch.sk

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok