Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s.

Peter Olejník

Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore.

Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal dňa 01.04.2003 - prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FSCAI, FESC. Prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., je od 01.09.2020 doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok