Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Náš tím

Ambulantné oddelenie

Ambulantné oddelenie

Oddelenie všeobecnej kardiológie

Oddelenie všeobecnej kardiológie I

Oddelenie všeobecnej kardiológie II

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Oddelenie akútnej kardiológie

Oddelenie akútnej kardiológie

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Oddelenie neinvazívnej kardiológie

Oddelenie neinvazívnej kardiológie

Oddelenie kardiológie a angiológie

Oddelenie kardiológie a angiológie

Oddelenie intervenčnej angiológie a Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Oddelenie intervenčnej angiológie a Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Oddelenie intervenčnej angiológie

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

Oddelenie kardiochirurgie

Oddelenie kardiochirurgie

Oddelenie kardiochirurgie

Operačné sály

Operačné sály

Oddelenie cievnej chirurgie

Oddelenie cievnej chirurgie

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň

Detské kardiocentrum

Detské kardiocentrum

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok