Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Návštevy v NÚSCH, a.s.

NÁVŠTEVY

Z dôvodu priaznivej epidemiologickej situácie sa OD 9. MARCA 2024 opäť POVOĽUJÚ NÁVŠTEVY na všetkých lôžkových oddeleniach NÚSCH, a.s., s výnimkou Oddelenia kardiochirurgie.

Hospitalizovaných pacientov je možné navštevovať počas návštevných hodín (15:00 - 17:00, cez víkend a sviatky 14:00 - 17:00).

Prosíme však, aby naďalej osoby s príznakmi akútneho respiračného ochorenia nevstupovali do budov NÚSCH, a.s. Ďakujeme za pochopenie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok