Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Návštevy v NÚSCH, a.s.

NÁVŠTEVY

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte respiračných ochorení sú od 01.12.2023 do odvolania ZAKÁZANÉ návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach NÚSCH, a.s.

Výnimku z tohto zákazu majú iba návštevy:

  • kňazov k pacientom za účelom podávania sviatosti pomazania
  • ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť

Tieto návštevy sú povinné použiť ochranný plášť, rúško, resp. respirátor.

Ďakujeme za pochopenie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok