Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

NOVINY.SK (TV JOJ)

Od prvej transplantácie srdca ubehlo už 25 rokov

Rozhovor s MUDr. P. Vařejkom, CSc.

vedúci lekár Oddelenia intervenčnej angiológie NÚSCH, a.s.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok