Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

RTVS - TV

RTVS – Ranné správy – (live), Správy RTVS

Téma: Transplantácie srdca - od 9:30
hosť: MUDr. M. Luknár

Téma: Žilová trombóza - od 15:55
hosť: MUDr. F. Žernovický

Téma: humanitárna misia v Keni - od 37:26
hosť: manažér a fotograf Ján Husár

Reportáž: Umelé srdce mu vymenili za darcovské - od 36:41

Live vstup: Vysoký krvný tlak, prevencia, liečba... - od 38:52
hosť: MUDr. I. Šoóšová, PhD., FESC

Live vstup: Nepravidelný srdcový rytmus - od 33:45
hosť: MUDr. P. Hlivák, PhD.


Správy RTVS o 19:00

Reportáž 25 rokov rokov od prvej transplantácie srdca - od 32:21

Reportáž "Z dlhých ciest môžu vzniknúť krvné zrazeniny" od 18:34 - vyjadrenie MUDr. P. Vařejku, CSc.

Nová metóda: Aplikácia lieku cez podkožnú pumpu - od 18:48

Reportáž Umelé srdce už zachránilo 6 ľudí od 26:52

Reportáž Prevencia dekubitov od 29:24

Reportáž: Ďalšia úspešná transplantácia srdca  (srdce z Prahy) od 37:35
Reportáž: V NÚSCH vykonali unikátnu operáciu chlopne od 41:13
Reportáž: Podceňovanie srdcovej arytmie zabíja od 24:55

RTVS - Dámsky klub (live)

téma: Trombóza
hosť: MUDr. Andrej Džupina - od 08:34 a 1:12:39

téma: Neinvazívna kardiológia - od 14:42 a 1:12:24
hosť: MUDr. Ján Postulka

téma: Vnútrobrušný tuk a srdce - od 21:46
hosť: MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.

téma: Prevencia pred dekubitmi - od 15:58 a 1:17:57
hosť: PhDr. Gabriela Šuttová

téma: Zúžené cievy - od 19:35 a 1:19:50
hosť: MUDr. David Ručka

téma: Diagnostické metódy neinvazívnej kardiológie - od 19:46 a 1:18:08
hosť: MUDr. Pavol Chňupa

téma: Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. - od 25:02 a 1:21:57
hosť: MUDr. Marián Hrebík, MPH

téma: Vrodené chyby srdca u dospelých pacientov - od 11:39 a 1:16:25
hosť: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

téma: Bypass a holter - od 8:55 a 1:20:05
hosť: MUDr. Eva Bučeková, PhD.

téma: Riešenie akútnej koronárnej príhody - od 10:00 a 1:19:36
hosť: MUDr. E. Bučeková, PhD.

téma: Ako sa nestať kardiologickým pacientom - od 15:00 a 55:17
hosť: MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.

téma: Naše srdce a COVID-19 - od 1:44, 33:13, 51:13
hosť: MUDr. Ľuboš Urban, PhD.

téma: Poruchy rytmu u detí - od 12:57
hosť: MUDr. Viera Illíková, PhD.

téma: Končatinová ischémia - od 11:43 a 1:09:41
hosť: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

téma: EKG a ECHO - od 26:02 (príspevok)
vyjadrenie MUDr. P. Kalista, MPH

téma: starostlivosť o pacienta pred a po kardiochirurgickom výkone - od 11:33 a 1:19:41
hosť: MUDr. Alena Ftáčniková

téma: zápal srdcového svalu - od 10:05 a 1:16:40
hosť: MUDr. Stanislava Remišová

téma: katetrizácia v kardiológii - od 0:15:40 a od 1:05:16
hosť: MUDr. Viliam Fridrich, PhD.

téma: náhla srdcová smrť - od 10:37 a 1:20:01
hosť: MUDr. Eva Bučeková, PhD.

téma: kritické vrodené chyby srdca u detí, pooperačná starostlivosť - od 10:37 a 1:12:34
hosť: doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

téma: šelest na srdci - od 11:32 a 1:11:37
hosť: MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.

reportáž: Správne meranie krvného tlaku - od 38:09
Adriana Jánošová - sestra NÚSCH, a.s.

téma: prevencia vzniku dekubitov - od 13:49
hosť: PhDr. Gabika Šuttová

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok