Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

SITA a Slovenský rozhlas

Živé prenosy zákrokov na periférnych cievach z NÚSCH, a.s., do Prahy (44. Medzinárodné angiologické dni v Prahe)
SITA - Od kŕčových žíl po záchranu života
SRo - Priamy prenos zákroku v cievach

Živé prenosy zákrokov na periférnych cievach z NÚSCH, a.s., do Prahy (45. Medzinárodné angiologické dni v Prahe)
SITA - Ako zneškodniť časovanú bombu v tele pacienta
SRo - Odborníci v cievnej medicíne si vymieňali skúsenosti v liečbe


SITA - Aplikácia lieku cez podkožnú pumpu

SITA - Umelé srdce zachraňuje život pacientom pred transplantáciou


SRo - "seriál o srdci" pri príležitosti Svetového dňa srdca
MUDr. I. Šoóšová, PhD., MUDr. S. Remišová, PhDr. A. Petrulová

NOČNÁ PYRAMÍDA

SRo - Nočná pyramída
hosť: prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. 

SRo - Nočná pyramída
hosť: MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.

SRo - Nočná pyramída
hosť: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD. 
SRo - Nočná pyramída
hosť: MUDr. Ján Tomka, PhD.

SRo - Nočná pyramída
hosť: MUDr. Viera Illíková, PhD.


SRo - "Dobré ráno, Slovensko"
hosť: doc. MUDr. P. Olejník, PhD.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok