Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

TA3

Výročie od prvej transplantácie srdca - MUDr. Milan Luknár, PhD., Odd. zlyhávania a transplantácie srdca

Naši lekári vzdelávajú kolegov v Keni. V akých nemocniciach pôsobia v rámci misií? - MUDr. Zuzana Hrubšová, Mgr. Miroslava Hargašová, MUDr. Rudolf Poruban

Od obezity po zlyhanie srdca - primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Moderné trendy v cievnej chirurgii
- primár Oddelenia cievnej chirurgie MUDr. Ján Tomka, PhD.

Ochorenia, ktoré sa kedysi končili fatálne, dnes ich vieme zvládnuť. Kvalita života detí sa zlepšuje.
doc. MUDr. Ľ. Kováčiková, PhD. a doc. MUDr. P. Olejník, PhD., Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s.

Uplynulo 25 rokov od prvej transplantácie srdca na Slovensku - primár Oddelenia kardiochirurgie a prednosta Kardiochirurgickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s., doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.

Rozhovor s doc. MUDr. E. Goncalvesovou, CSc., FESC o transplantáciách srdca - primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca
Darcov je málo (kratšia reportáž)

Koronakríza sa dotkla aj transplantácií, darcovia sú často infikovaní
(vyjadrenie doc. MUDr. E. Goncalvesovej, CSc., FESC)

Nové CT zdvojnásobí počet vyšetrení

Nová metóda: aplikácia lieku cez podkožnú pumpu

Rozhovor s MUDr. M. Hulmanom, PhD., o transplantačnom programe na SR - prednosta Kardiochirurgickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s.

Rozhovor s MUDr. Z. Eľkovou o žilovej trombóze - angiologička na Oddelení cievnej chirurgie

Moderná liečba brušnej aneuryzmy - vedúci lekár Oddelenia intervenčnej angiológie MUDr. P. Vařejka

Diagnostika a liečba srdcových arytmií - primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie prof. MUDr. R. Hatala, CSc. 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok