Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Erika Drangová

MUDr. Erika Drangová, primárka Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie 
Bc. Štefan Chudáčik, vedúci rád. technik

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) je lídrom v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii na Slovensku. Hlavnou náplňou činnosti KDIR v oblasti kardiovaskulárneho zobrazovania je realizácia základných skiaskopických a skiagrafických  vyšetrení a komplexného spektra ultrasonografických metód. Dominantnou činnosťou v tejto oblasti je CT diagnostika nielen koronárneho riečiska, ale aj zložitých patológií srdca a ciev u detí aj dospelých  a komplikovaných pooperačných stavov.

Rozšírenie a zdokonalenie diagnostických možností predstavuje aj magnetická rezonancia.
V oblasti intervenčnej radiológie v úzkej spolupráci s Oddelením kardiológie a angiológie a intervenčnej angiológie sa na ODIR realizujú vaskulárne intervencie a endovaskulárna liečba prakticky vo všetkých vaskulárnych povodiach. ODIR je zaradené v sieti pre intervenčnú liečbu náhlych cievnych mozgových.   

ODIR je súčasťou prvej Kliniky diagnostickej a intervenčnej rádiológie (KDIR) NÚSCH, a.s., a SZÚ a aktívne sa tak zapája do špecializačnej prípravy v odbore rádiológia.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok