Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania (OBVaKS)

Oddelenie Biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní zodpovedá za koordináciu a kompletnú administratívnu podporu komerčných klinických skúšaní a biomedicínskeho výskumu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Komerčné klinické skúšania

Klinické skúšania realizujeme v oblasti kardiovaskulárnej medicíny. Máme skúsenosti s medzinárodnými klinickými skúšaniami, štúdiou o bezpečnosti lieku, pediatrickými klinickými skúšaniami, biomarkermi a  klinickými skúšaniami zdravotníckych pomôcok.

Oddelenie zabezpečuje pre zadávateľov kompletné riadenie projektu, administratívne podklady a dokumentáciu pre podanie klinického skúšania na Etickú komisiu a ŠÚKL, feasibility, spoluprácu s právnym oddelením pri príprave a finalizácii zmlúv a príprave rozpočtu, spolupracujeme na tvorbe protokolov a informovaných súhlasov.

Registrácia v OMS systéme

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., je zaregistrovaný v OMS systéme (Organisation Management Services) Európskej liekovej agentúry (EMA), pre realizáciu klinických skúšaní v CTIS (Clinical Trial Information System).

Číslo v systéme OMS      ORG-100040853

Nekomerčné klinické skúšania – biomedicínsky výskum

Nemocnica realizuje mnohé medzinárodné výskumné aktivity, biomedicínsky a akademický výskum. V tejto oblasti sa zameriavame predovšetkým na riešenie aktuálnych problém v kardiológii, kardiochirurgii, cievnej chirurgii a angiológii, ako aj riešenie otázok národného kardiovaskulárneho programu. Zároveň tiež vykonávame vlastný výskum v oblasti kardiovaskulárnej medicíny.

 

Kontakt

Mgr. Sabina LINZBOTH
Komerčné klinické skúšanie
Tel: +421 2 32 32 565
Email: sabina.linzboth@nusch.sk
RNDr. Kornélia LEGÉŇOVÁ, PhD.
Nekomerčné klinické skúšania – biomedicínsky výskum
Tel: +421 2 32 32 127
Email: kornelia.legenova@nusch.sk, biomed.vyskum@nusch.sk  

Postup podávania biomedicínskeho výskumu na Etickú komisiu NÚSCH, a.s.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok