Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie intervenčnej angiológie

Petr Vařejka

MUDr. Petr Vařejka, CSc., vedúci lekár Oddelenia intervenčnej angiológie
Bc. Štefan Chudáčik, vedúci rád. technik

Oddelenie realizuje minimálne invazívne diagnostické a liečebné zákroky na periférnych tepnách v kompletnom spektre, ako sa hovorí "od hlavy až po päty." Oddelením prechádzajú chorí pacienti v kritických stavoch v ohrození života, po cievnej mozgovej príhode, disekcii a aneuryzme aorty. Na druhej strane sa oddelenie dokáže postarať aj o chorých, ktorí vyhľadávajú lekárske ošetrenie z kozmetických dôvodov, napríklad varixy na dolných končatinách.

V rámci NÚSCH, a.s., oddelenie spolupracuje s celým spektrom odborov špecializujúcich sa na starostlivosť  o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok