Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Verejná lekáreň SRDCE

Verejnú lekáreň Srdce od 1. mája 2016 prevádzkuje NÚSCH, a.s.

Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota - Nedeľa zatvorené

Zodpovedná vedúca: PharmDr. Daniela Juricová

Telefón: +421 2 323 212 10

Email: srdce@nusch.sk

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok