Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie kardiochirurgie

Michal Hulman

doc. MUDr. Michal Hulman, PhD., prednosta Kardiochirurgickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s. a primár Oddelenia kardiochirurgie
Mgr. Beata Vernerová, vedúca sestra Oddelenia kardiochirurgie
Mgr. Monika Zibrínová, vedúca sestra Oddelenia operačných sál Kliniky kardiochirurgie

Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a.s., Oddelenie kardiochirurgie (OKCH) je pracovisko, kde sa realizujú operácie srdca a priľahlých veľkých ciev s použitím prístroja pre mimotelový obeh krvi alebo aj bez neho.

Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a.s., si udržiava dlhodobo vedúce postavenie v slovenskej kardiochirurgii. Väčšinu činnosti pokrýva klinická práca - kardiochirurgické operácie, ale zameriava sa aj na pedagogickú činnosť.

Činnosť pracoviska pokrýva celé spektrum kardiochirurgických operácií dospelých, transplantácie srdca, implantácie mechanických srdcových podpôr, komplexnú chlopňovú chirurgiu, koronárnu chirurgiu, operácie akútnych disekcií hrudnej aorty, riešenia vrodených srdcových chýb v dospelosti.

Každoročne sa na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH, a.s., vykoná okolo 1200 operácií, z čoho je zhruba 600 operácií na srdcových chlopniach. Počtom realizovaných operácií sa Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a.s., radí medzi najväčšie pracoviská v stredoeurópskom regióne.

Od roku 2007 sa úspešne pokračuje v programe implantácií krátkodobých a dlhodobých podporných systémov srdca.

1. novembra 2017 bola realizovaná prvá úspešná implantácia umelého srdca SynCardia TAH (Total Artificial Heart) v strednej Európe.

V chirurgii akútnych dissekcií hrudnej aorty klinika ďalej rozvíja hybridné výkony, ktoré sa skladajú z kardiochirurgickej operácie na vzostupnej aorte a aortálnom oblúku a implantácie stentgraftu do zostupnej časti hrudnej aorty.

V chlopňovej chirurgii  pokračujeme v programe transkatétrových implantácií chlopňových protéz do aortálnej a mitrálnej pozície s excelentnými výsledkami. Rovnako rozvíjame metodiku miniinvazívnych výkonov, keď sa z menšieho rezu v medzirebrovom priestore, prípadne neúplného otvorenia hrudnej kosti, operuje aortálna a mitrálna chlopňu, defekt predsieňového septa a niektoré tumory srdca. Samozrejmosťou je v indikovaných prípadoch preferencia rekonštrukčnej chirurgie mitrálnej, aortálnej a trikuspidálnej chlopne.

Pri náhradách aortálnej chlopne lekári  v niektorých prípadoch implantujú tzv. bezstehové bioprotézy, ktoré významne redukujú dĺžku ECC aj samotnej operácie, z čoho profitujú najmä polymorbídni a starší pacienti.

V koronárnej chirurgii  sa   kladie dôraz na používanie kvalitnejších arteriálnych graftov,  čím sa zlepšuje dlhodobá prognóza u takto operovaných pacientov. Časť  týchto výkonov (15%) sa realizuje na bijúcom srdci bez použitia prístroja pre mimotelový obeh krvi.

Súčasne s klinickým programom sa realizuje aj pedagogická a publikačná činnosť lekárov Kardiochirurgickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok