Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Námestníci generálneho riaditeľa

Juraj Madaric

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

námestník generálneho riaditeľa pre LPS - nechirurgické odbory a SVaLZ

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, angiológia

Ivo Gašparovič

MUDr. Ivo Gašparovič, PhD., MPH

námestník generálneho riaditeľa pre LPS - chirurgické
odbory a OAIM

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiochirurgia

V NÚSCH, a.s., pracuje ako námestník generálneho riaditeľa pre LPS od 1.11.2006. Námestníkom pre chirurgické odbory a OAIM sa stal od 2.10.2017.

Gabriela Šuttová

PhDr. Gabriela Šuttová

námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľstvo

Vzdelanie: Trnavská univerzita a SZU, Bratislava
Špecializácia:  ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, anestéziológia a intenzívna starostlivosť, zdravotnícky manažment a financovanie 

Vladimír Soják

MUDr. Vladimír Soják, PhD.

námestník generálneho riaditeľa pre DKC

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiochirurgia

Zuzana Totkovičová

Ing. Zuzana Totkovičová

námestníčka pre poisťovníctvo

Vzdelanie: VŠE, Bratislava

V NÚSCH, a.s., pracuje ako námestníčka generálneho riaditeľa od 1.7.2015.

Daniel Jánoš

Ing. Daniel Jánoš, MBA

ekonomický námestník

Vzdelanie: VŠE, Bratislava

V NÚSCH, a.s., pracuje ako námestník generálneho riaditeľa od 1.7.2015.

Ľubomír Szabo

Ing. Ľubomír Szabo

technický námestník

Vzdelanie: SVŠT, Bratislava

V NÚSCH, a.s., pracuje ako námestník generálneho riaditeľa od 1.4.2016.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok