Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Generálny riaditeľ a predstavenstvo

Mongi Msolly

Ing. Mongi Msolly, MBA

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Vzdelanie: STU
Špecializácia: lekárska elektronika

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., od 1.1.2021.

Juraj Maďarič

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

podpredseda predstavenstva

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, angiológia

Podpredseda predstavenstva od 1.1.2021.
Prednosta Kliniky angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár Oddelenia kardiológie a angiológie a námestník GR pre LPS - nechirurgické odbory a SVaLZ.

Ivo Gašparovič

MUDr. Ivo Gašparovič, PhD., MPH

člen predstavenstva

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiochirurgia

Člen predstavenstva od 15.12.2023.
V NÚSCH, a.s., pracuje ako kardiochirurg a námestník GR pre LPS - chirurgické disciplíny a OAIM.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok