Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Členovia Vedeckej rady

Eva Goncalvesová

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

predsedníčka Vedeckej rady

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, vnútorné lekárstvo, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

V NÚSCH, a.s., pracuje ako predsedníčka Vedeckej rady od 20.9.2010.

ZOZNAM ČLENOV Vedeckej rady (VR) NÚSCH, a.s.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
prednostka Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s.
primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s.
predsedníčka VR

mim. prof. MUDr. Peter Bořuta, CSc.
prednosta Kliniky diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
lekár Oddelenia neinvazívnej kardiológie NÚSCH, a.s.

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.
primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s.

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
vrchný konzultant NÚSCH, a.s., pre oblasti Antimikrobionálnej prev. a liečby Ochrany miokardu

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
prednosta Kliniky angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
primár Oddelenia kardiológie a angiológie NÚSCH, a.s.

prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI
prednosta Kliniky detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s.

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.
lekár Kardiologického oddelenia Detského kardiocentra

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
vedúca lekárka Centra pre vrodené chyby srdca v dospelosti

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok