Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Členovia Vedeckej rady

Eva Goncalvesová

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

predsedníčka Vedeckej rady

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: kardiológia, vnútorné lekárstvo, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

V NÚSCH, a.s., pracuje ako predsedníčka Vedeckej rady od 20.9.2010.

ZOZNAM ČLENOV Vedeckej rady (VR) NÚSCH, a.s.

MUDr. Katarína Daňová, PhD.
primárka Oddelenia laboratórnej medicíny NÚSCH, a.s.
vedecká sekretárka VR

MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
primár Oddelenia intervenčnej kardiológie NÚSCH, a.s.

MUDr. Ivo Gašparovič, PhD., MPH
námestník generálneho riaditeľa NÚSCH, a.s.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s.
predsedníčka VR

prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC
primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s.

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., FESC
primár Oddelenia akútnej kardiológie NÚSCH, a.s.

MUDr. Michal Hulman, PhD.
primár Oddelenia kardiochirurgie, Klinika kardiochirurgie NÚSCH, a.s.

MUDr. Pavol Chňupa
primár Oddelenia neinvazívnej kardiológie NÚSCH, a.s.

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
primár Oddelenia kardiológie a angiológie NÚSCH, a.s.

MUDr. Tibor Malacký
primár Oddelenia všeobecnej kardiológie NÚSCH, a.s.

MUDr. Ingrid Olejárová, PhD., MPH
primárka Oddelenia anasteziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH, a.s.

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC
primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s.

MUDr. Ján Tomka, PhD.
primár Oddelenia cievnej chirurgie NÚSCH, a.s.

MUDr. Marián Hrebík, MPH
námestník generálneho riaditeľa pre pracovisko Detské kardiocentrum

MUDr. Matej Nosáľ, PhD.
primár Oddelenia kardiochirurgie Detského kardiocentra

prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI
primár Oddelenia. funkčného vyšetrovania Detského kardiocentra

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA, MPH
primár Oddelenia JIS pre detskú kardiológiu Detského kardiocentra
podpredseda VR

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
primárka Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra

Čestní členovia

  • prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS
  • prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok