Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Vedenie kliník LF SZU, LF UK a NÚSCH, a.s.

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a.s.

Eva Goncalvesová

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

prednostka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, vnútorné lekárstvo, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primárka OZaT od 1.3.2007.

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.

Róbert Hatala

prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC

prednosta

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, vnútorné lekárstvo

V NÚSCH, a.s., pracuje ako prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s., od 1.5.2008.

Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a.s.

 

Michal HULMAN

doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.

prednosta

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiochirurgia

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár OKCH od 1.7.2007.

Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH, a.s.

Ján TOMKA

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH

prednosta

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: cievna chirurgia

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár OCCH od 1.1.2010.

Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.

Jana Poláková Mištinová

doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

prednostka

Vzdelanie: všeobecné lekárstvo
Špecializácia: rádiológia

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.

Juraj MAĎARIČ

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

prednosta

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, angiológia

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár Oddelenia kardiológie a angiológie a námestník GR pre LPS - nechirurgické odbory a SVaLZ.

Detské kardiocentrum (DKC)

Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s.

Peter Olejnik

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

prednosta

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia

Prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., od 1.9.2020.

Klinika detskej kardiochirurgie LF SZÚ a NÚSCH, a.s.

Matej Nosáľ

MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

prednosta

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiochirurgia

Prednostom Kliniky detskej kardiochirurgie LF SZÚ a NÚSCH, a.s., od 1.4.2022.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok