Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Vedenie oddelení NÚSCH, a.s.

Ambulantné oddelenie

IvanaSosova

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

primárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, klinická imunológia, vnútorné lekárstvo, zdravotnícky manažment a financovanie

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primárka AO od roku 2012.

Oddelenie všeobecnej kardiológie

Tibor Malacký

MUDr. Tibor Malacký

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár OVK od 1.7.2010.

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Róbert Hatala

prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, vnútorné lekárstvo

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár OAaK od roku 1995.

Oddelenie akútnej kardiológie

Jozef Pacák

MUDr. Jozef Pacák

primár

Vzdelanie: LF Karlovej univerzity v Prahe
Špecializácia: kardiológia, vnútorné lekárstvo 1. stupňa

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Viliam FRIDRICH

MUDr. Viliam Fridrich, PhD.

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár OIK od 1990.

Oddelenie neinvazívnej kardiológie

Ján Postulka

MUDr. Ján Postulka

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia

Oddelenie kardiológie a angiológie

Juraj MAĎARIČ

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, angiológia

Oddelenie intervenčnej angiológie

Petr Vařejka

MUDr. Petr Vařejka, CSc.

vedúci lekár

Vzdelanie: LF Karlovej univerzity v Prahe
Špecializácia: vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia, vaskulárna intervenčná rádiológia

V NÚSCH, a.s., pracuje od 1.1.2018.

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

Eva Goncalvesová

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

primárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiológia, vnútorné lekárstvo, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primárka OZaT od 1.3.2007.

Oddelenie pre vrodené chyby srdca v dospelosti

Iveta Šimková

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

poverená vedením oddelenia vo funkcii primára

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácie: kardiológia, angiológia, zdravotnícky manažment a financovanie

Oddelenie kardiochirurgie

Michal HULMAN

doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiochirurgia

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár OKCH od 1.7.2007.

Oddelenie cievnej chirurgie

Ján TOMKA

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: cievna chirurgia

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primár OCCH od 1.1.2010.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ingrid Olejárová

MUDr. Ingrid Olejárová, PhD., MPH

primárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: anestéziológia a intenzívna medicína

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primárka OAIM od roku 1998.

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Erika Drangová

MUDr. Erika Drangová

primárka

Vzdelanie: LF UPJŠ, Košice
Špecializácia:  všeobecné lekárstvo, rádiológia

Oddelenie laboratórnej medicíny

Katarína DAŇOVÁ

MUDr. Katarína Daňová, PhD.

primárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: klinická biochémia I, II, zdravotnícky manažment a financovanie

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primárka OLM od roku 1999.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Katarína SLÁDEKOVÁ

MUDr. Ing. Katarína Sládeková

primárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava, VŠE
Špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, vnútorný obchod

V NÚSCH, a.s., pracuje ako primárka FRO od roku 2006.

Detské kardiocentrum (DKC)

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ľubica Kováčiková

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

primárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Kardiologické oddelenie

Martin Záhorec

MUDr. Martin Záhorec, PhD.

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Kardiochirurgické oddelenie

Matej Nosáľ

MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: kardiochirurgia

Oddelenie funkčného vyšetrovania

Peter Tittel

MUDr. Peter Tittel, PhD.

primár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: detská kardiológia

Oddelenie JIS pre kardiológiu

Pavol Kunovský

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA, MPH

primár

Vzdelanie: Univerzita Karlova, Fakulta detského lekárstva
Špecializácia: pediatria, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Viera Illíková

MUDr. Viera Illíková, PhD.

primárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatrická kardiológia

Úsek odborných ambulancií

Andrea Harenčárová

MUDr. Andrea Harenčárová

vedúca lekárka

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: pediatrická kardiológia

Úsek anestéziológie

Tomáš Hrtánek

MUDr. Tomáš Hrtánek

vedúci lekár

Vzdelanie: LF UK, Bratislava
Špecializácia: anestéziológia a intenzívna medicína

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok