Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie všeobecnej kardiológie

Tibor Malacký

MUDr. Tibor Malacký, primár Oddelenia všeobecnej kardiológie
Mgr. Marianna Stromková, vedúca sestra Oddelenia všeobecnej kardiológie

Oddelenie všeobecnej kardiológie (OVK) tvorí základnú lôžkovú jednotku (56 lôžok, z toho 6 monitorovaných) ústavu a hospitalizuje približne 2600 pacientov ročne v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách. Vykonáva komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov  s kardiovaskulárnymi ochoreniami  v pôsobnosti pre celé Slovensko.

V nadväznosti na neinvazívny diagnostický proces, pripravuje pacientov na intervenčné a chirurgické riešenie (perkutánna koronárna intervencia, chirurgické operačné riešenie koronárnej choroby a chlopňové postihnutia). Posudzuje a v spolupráci s ostatnými oddeleniami (heart tím) určuje stratégiu minimálne invazívneho riešenia chlopňových chýb (TAVI, MitraClip).

OVK úzko koperuje s klinickým psychológom aj špecialistami na kardiovaskulárnu rehabilitáciu a prevenciu.  Diagnostické a terapeutické zázemie OVK a celého NÚSCH, a.s., tak poskytuje možnosti a priestor na komplexnú  a individualizovanú  liečbu pacientov s chorobami srdca.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok