Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Pracovná zdravotná služba

Popis činnosti

Pracovná zdravotná služba (PZS) poskytuje odbornú, preventívnu a zdravotnú starostlivosť pre zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci, vrátane lekárskych preventívnych prehliadok a posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu v ambulancii všeobecného lekára.

Vedúci tímu PZS

MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH

Všeobecný lekár

MUDr. Dagmar Kučerová

Preventívne prehliadky sa realizujú v čase ordinačných hodín Závodnej ambulancie.

Sestra

Adriana Jánošová

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 568

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok